Záverečná správa Verejnej zbierky "Euro pre Hafkáčov"