BALTAZÁR

Baltazar celý svoj život prežil na reťazi.. síce bol kŕmeny, veľa krát však len pánom z blízkeho okolia, ktorému nebol ľahostajný. Žil biedne, ale aspoň hladom netrpel.. no jeho život boli 2 metre v okoli starej búdy. To bolo to, čo poznal za 7 rokov života. Jeho majiteľ je už v stave že sa nevie starať ani o seba a tak Baltíkovi hľadali pomoc ľudia, ktorým na ňom záležalo.. a tak sa dostal k nám. Čierny dobrák, kríženec labradora, ktorý si užíva život, aký nemal. Prechádzky, denne plnú misku, pelech v koterci na ktorom spokojne leží, už žiadna reťaz. Je vďačný, lebo má život, aký nepoznal. My by sme však chceli aby mal domov, taký ozajstný.  Baltazar je zo začiatku opatrný k cudzím, ale inak veľký pohoďák. Bol by vhodný do rodinného domu, kde by si mohol užívať dvorček, voľnosť a svojho človeka. Skôr k starším ľuďom,aby mal už svoj kľud. Baltík bude očkovaný, čipovaný a kastrovaný. Podmienkou adopcie je podpis adopčnej zmluvy a úhrada adopčného poplatku. Nachádza sa v Pov. Podhardi .  0911 290 983


Chceš ma?
0911 290 983
hafkacipb@gmail.com